Kundeservice DK:(+45) 43 33 29 79
Kundeservice SE: (+46) (0) 76 608 15 97
kundeservice@nord-net.dk 

Nyheder Ejendomme

Svenska riksdagen har röstat igenom förenklade regler vid tillbyggnation och nybyggnation av komplementsbyggnad med en golvyta på upp till  25 m² plus sovloft kommer man upp i ca      40 m². De nya husen går under namnet attefallshus.

Bostadspriserna stiger fortfarande trots amorteringskraven

SBAB´s mäklarstatistik pekar på prisökningar trots amorteringskrav i svenska banker vid lån över 50% av köpeskillingen.

Valutan skiljer just nu över 25%

  • Just nu skiljer sig valutan mellan den danska kronan i jämförelse med den svenska kronan över 25%. Detta gör en avsevärd skillnad vid köp av fastigheter.
  • Kolla dagens valutaskillnad mellan danska och svenska kronan klicka här

Ni är välkommna att kontakta oss om ni har några frågor gällande köp elller försäljning av svenska fastigheter. Telefon DK 33 32 32 71